× Search

Usluge psihološkog savjetovanja, psihoterapijski tretmani, psihološke podrške i psihologijskih procjena

Psihološko savjetovanje

Psihološko savjetovanje je proces psihološkog osnaživanja pojedinca, koji se teško nosi sa životnim poteškoćama, s kojima se suočava.

Cilj psihološkog savjetovanja jest postepeno svladavanje poteškoća i postizanje većeg životnog zadovoljstva klijenta. Psihološko savjetovanje potiče preuzimanje osobne odgovornosti klijenta za svoj život - u tom smislu, ono ne nudi "instant rješenja" i jednostavne izlaze iz problema, već pruža klijentu podršku u vlastitom pronalaženju rješenja za sebe.

Psihološkim savjetovanjem mogu se postići promjene u ponašanju pojedinca, kvalitetniji psihički i fizički život, bolje razumijevanje vlastitih emocija i životne situacije te veće samopoštovanje, samopouzdanje i općeniti osjećaj sigurnosti. Rezultati i uspjeh savjetovanja najviše ovise o klijentovoj motivaciji, želji za radom na sebi, primjeni naučenog te izvršavanju zadataka između susreta.

Na psihološko savjetovanje možete se odlučiti: ako se osjećate "blokirano", potišteno, tjeskobno, usamljeno, prestrašeno, zbunjeno, iskorišteno, umorno, iscrpljeno; ako trebate pomoć u nošenju sa stresom, ako želite naučiti bolje se opuštati, a manje brinuti… Postoji puno emotivnih stanja ili životnih situacija/razloga, koji mogu predstavljati potrebu za psihološkim savjetovanjem. U povjerljivoj, neosuđujućoj i podržavajućoj komunikaciji, tijekom psihološkog savjetovanja, možete izraziti svoje probleme, strahove, želje, nedoumice, potrebe. Stručna pomoć savjetovatelja može vam pomoći da osvijestite i steknete bolji uvid u sebe i situaciju u kojoj se nalazite te da osvijestite svoje misli, osjećaje i ponašanja, a sve zajedno može utjecati na podizanje kvalitete života i vaše veće životno zadovoljstvo.

Psihološko savjetovanje za parove

Savjetovanje parova je vrsta savjetovanja, u kojoj savjetovatelj pomaže osobama uključenim u romantičnu vezu steći uvid u svoju vezu, riješiti sukob i poboljšati odnos i zadovoljstvo korištenjem različitih tehnika savjetovanja. Savjetovanje svih parova uključuje, općenito, sljedeće elemente: usredotočenost na određeni problem (npr. seksualne poteškoće, ovisnost o Internetu, intimnost, ljubomora); aktivno sudjelovanje savjetovatelja u oporavku samog odnosa, a ne svakog pojedinca zasebno; intervencije usmjerene na rješenje i na promjene u ranoj fazi savjetovanja te jasno utvrđivanje ciljeva savjetovanja.

Što očekivati u savjetovanju parova? Prvi dolazak na savjetovanje za parove obično započinje nekim standardnim pitanjima za intervju koji se odnose na povijest veze, kao i prikupljanjem informacija o obitelji, vrijednostima i kulturnom podrijetlu svakog partnera. Savjetovatelj će potom pomoći parovima u identificiranju problema koji će biti u fokusu savjetovanja, utvrđivanju ciljeva te planiranju strukture savjetovanja za svaki dolazak na savjetovanje.

Tijekom savjetovanja, paru se pomaže steći uvid u dinamiku njihovih odnosa, koja stvara problem te se pomaže oboje partnera da razumiju svoju ulogu u disfunkcionalnim interakcijama. Ovaj bolji uvid u njihove interakcije i dinamiku odnosa i probleme pomoći će im da promijene način na koji percipiraju odnos te jedno drugo.

Iako je stjecanje uvida važno, drugi ključni aspekt savjetovanja parova uključuje zapravo promjenu ponašanja. Savjetovatelj će često partnerima zadavati domaću zadaću kako bi primijenili vještine, koje su naučili u savjetovanju, na svakodnevne interakcije.

Većina parova odlazi sa savjetovanja s većim znanjem o svojim odnosima i s potrebnim vještinama za učinkovitiju komunikaciju i rješavanje problema sa svojim partnerima.

Psihološko savjetovanje za rastavljene roditelje
Oblik je psihološkog savjetovanja za parove, s posebnim naglaskom na konflikte, odnosno, komunikaciju roditelja vezane uz sadržaje roditeljske skrbi. Ovaj oblik savjetovanja ima za cilj pomoći rastavljenim roditeljima postići kvalitetniju komunikaciju vezanu uz njihovu zajedničku roditeljsku skrb, odnosno, zajedničko dijete ili djecu.
Psihološko savjetovanje - obiteljsko / grupno

Oblik je psihološkog savjetovanja, koje uključuje jednog ili više savjetovatelja, koji rade s više ljudi istovremeno. Tehnike psihološkog savjetovanja primjenjuju se kod klijenata, koji izražavaju poteškoće u funkcioniranju obiteljske ili druge zajednice (primjerice, kod narušene obiteljske dinamike).

Obiteljsko savjetovanje odn osi se na pomaganje u rješavanju poteškoća vezanih uz funkcioniranje obiteljske ili druge zajednice, odnosno narušenu obiteljsku dinamiku.

Psihoterapijski tretman
Oblik je psihološkog savjetovanja, u kojem primjenjujem princip rada iz kognitivno- bihevioralne terapije, a navedeno radim u sklopu supervizije, posljednjeg stupnja edukacije iz kognitivno- bihevioralne psihoterapije. Psihoterapijski tretman namijenjen je ljudima, koji osjećaju značajne poteškoće u raspoloženju i svakodnevnom funkcioniranju, u smislu, primjerice, anksioznih ili depresivnih poremećaja raspoloženja- fobija, paničnih napada, socijalne fobije, opsesivno-kompulzivnog poremećaja i sl.
Psihološka podrška u komunikaciji porukama oko roditeljske skrbi između rastavljenih roditelja

Podrška roditeljima, koji su u konfliktu i imaju poteškoća u komunikaciji vezanoj uz zajedničku roditeljsku skrb, a ne žele ili nisu spremni uključiti se u psihološko savjetovanje za rastavljene roditelje. Ovaj oblik psihološke podrške sastoji se od kontinuiranog praćenja roditeljske komunikacije porukama te ukazivanja na neučinkovite obrasce ili elemente komunikacije, s ciljem zamjene istih učinkovitijima, odnosno, s ciljem postizanja kvalitetnije razine roditeljske komunikacije porukama.

Psihološka podrška i pomoć u komunikaciji roditeljima, koji komuniciraju isključivo putem poruka, tako da je psiholog dio grupe, u kojoj roditelji komuniciraju. Psiholog ukazuje na manjkavosti komunikacije, usmjerava, daje prijedloge, savjete i podršku za učinkovitiju komunikaciju među roditeljima.

Psihologijska procjena
Sastoji se od primjene odgovarajućih psihologijskih mjernih instrumenata, radi donošenja i sastavljanja nalaza i mišljenja psihologa, vezanog uz određen zahtjev ili potrebu klijenta.
Psihološko savjetovanje - individualno / "u živo" ili "online"
Psihološko savjetovanje vezano uz poteškoće u svakodnevnom funkcioniranju djece i odraslih- poteškoće u učenju, poteškoće u odnosima, poteškoće i poremećaji u raspoloženju; poteškoće u nošenju s velikim životnim promjenama; problemi u rješavanju svakodnevnih obaveza… U dostizanju zajednički postavljenih ciljeva, koriste se razne psihološke i psihoterapijske tehnike.
Psihološko savjetovanje u kući (terenski izlazak)
Psihološko savjetovanje u vašem prostoru (isključivo za osobe, kojima dolazak u prostor psihologa predstavlja teško savladiv problem).
Psihološko savjetovanje - "paket"
Psihološko savjetovanje u navedenom broju termina- odvijanje prema dogovoru.
Psihologijska procjena djece, adolescenata i odraslih
Uključuje primjenu psihologijskih mjernih instrumenata, obradu istih, pisanje nalaza i mišljenja psihologa te kratko savjetovanje psihologa prilikom predaje nalaza i mišljenja.
Psihologijska procjena djece do 8 godina starosti
Uključuje primjenu psihologijskih mjernih instrumenata, obradu istih, pisanje nalaza i mišljenja psihologa te kratko savjetovanje psihologa prilikom predaje nalaza i mišljenja.
Pomoć u učenju
Pomoć u organiziranju i planiranju učenja; podučavanje mnemotehnika ili instrukcije iz određenih predmeta.
Sudjelovanje na grupnoj psihološkoj radionici
Grupne radionice, osmišljene na različite psihološke teme, koje, uz interakcije s drugim članovima grupe, kroz edukativni i iskustveni dio predstavljaju rad na sebi.
Psihoedukativna predavanja
Predavanje za grupe na odabrane teme iz područja psihologije.
Radionica/grupa podrške za stručnjake
Grupne radionice, osmišljene ciljano za određene stručnjake, koje kroz edukativni i iskustveni dio, uz interakcije s drugim članovima grupe, predstavljaju rad na sebi i/ili profesionalno usavršavanje.
Set vježbi opuštanja
Podučavanje te individualno vođenje kroz meditaciju ili vježbu opuštanja, radi umirivanja, odnosno, uspostavljanja bolje regulacije živčanog sustava.
Set vježbi opuštanja + savjetovanje
Podučavanje te individualno vođenje kroz meditaciju ili vježbu opuštanja, radi umirivanja, odnosno, uspostavljanja bolje regulacije živčanog sustava, uz jedan termin psihološkog savjetovanja u trajanju od 60 min.
Copyright 2024 Centar PSIVA - Izrada: X-media
Back To Top